top of page
  • groupastudio

הכל חשוב

חלק גדול מהקניות עבר לאינטרנט והלקוחות מחפשים בדף המוצר את כל המידע בצורה ברורה. מכלול האימג'ים שילוו את המוצר הם אלו שיבנו את הרושם הראשוני אצל הלקוח.


זה הופך כל אימג' לחשוב, גם אלו שנראים זניחים בחנות כשהלקוח והמוצר נפגשים פנים אל פנים.

אז גם איור מידות, לדוגמא, צריך להיות ברור ולהיראות מצויין.

ואין שום בעיה לעשות את זה.

לאיורים שיווקיים נוספים שמלווים את המוצר

לאיורים שיווקיים נוספים בפינטרס שלנו

bottom of page