top of page
  • groupastudio

הכל חשוב

חלק גדול מהקניות עבר לאינטרנט והלקוחות מחפשים בדף המוצר את כל המידע בצורה ברורה. מכלול האימג'ים שילוו את המוצר הם אלו שיבנו את הרושם הראשוני אצל הלקוח.


זה הופך כל אימג' לחשוב, גם אלו שנראים זניחים בחנות כשהלקוח והמוצר נפגשים פנים אל פנים.

אז גם איור מידות, לדוגמא, צריך להיות ברור ולהיראות מצויין.

ואין שום בעיה לעשות את זה.

Comentarios


bottom of page