top of page

עץ
המשפחה

חצר הראשונים של עין שמר מספרת את סיפור הקמתו ובנייתו של הקיבוץ.

התבקשנו לעצב את המיצג המרכזי בתערוכה.

יצרנו עץ שגזעו בנוי שכבות שכבות המייצגות את הקבוצות השונות שהקימו את הקיבוץ משנת 1927.

עלוותו של העץ מורכבת מ-500 תמונות של אנשים ואירועים מראשית הקיבוץ ועד היום וממחישות את חיי הקיבוץ המשגשגים.

עין שמר, 2010

פרויקט בשיתוף ערן שימשוביץ

אוצרות: מיכל ברושי נחמני

צילום: יואב גורין

עוד מוזיאונים ותערוכות

bottom of page