top of page
  • groupastudio

3 יתרונות בולטים להוראות מאוירות בלי מילים

האתגר הגדול בכל איור הוא להעביר את המסר בצורה ברורה בלי שימוש במילים.

למה זה חשוב?


1. גלובליות

ההוראות המאוירות שלנו נוסעות למדינות רבות מעבר לים.

איור ללא טקסט חוסך תרגומים ועומס שפות גדול.


2. מי קורא?

אף אחד לא קורא היום טקסטים...

ללקוחות אין סבלנות להתעמק, הם מחפשים מסר חד וזמין.


3. דיוק ויזואלי

כדי ליצור איור ברור, מזמין וקליט, אנחנו מקפידות על מינימום הפרטים הנחוצים לצורך הבנה.

טקסט לצד האיור מסרבל ומסיט את תשומת הלב.


דוגמא מתוך הוראות ההרכבה של המוצר היפה של Popup Lighting:


איור או מילים?

למה הייתם ניגשים?

מה מובן יותר?הוראות מוסברות במילים:

טקסט כתוב- של שלבי הרכבה- הסר את פס הקרטון, קפל את הקרטון והכנס אותו לחריץ, שים להכנסה עד הסוף
הוראות הרכבה מילוליותאותן הוראות, הפעם באיורים:

שלבי הקיפול של מוצר קרטון
הוראות הרכבה מאוירות

אז מה תעדיפו? זה הזמן להצביע

  • 0%טקסט

  • 0%איורComments


bottom of page