top of page
  • groupastudio

מי הלקוחות שלנו?

מי צריך איור הוראות? איור מוצר?

הלקוחות שלנו מגוונים ועושים לנו חיים מעניינים!

תמיד שמחות ללמוד מוצרים חדשים ולאייר להם איורים מלווים!


דמות מעצבת מעליה כתובה השאלה "מי הלקוחות שלנו" ומסביב תשובות- פיתוחים בתחו החקלאות, מוצרים לבית והגינה ועוד
מי צריך הוראות מאוירות? תכלס כולם...


Komentáře


bottom of page