top of page
  • groupastudio

מה אתם עושים בסופ"ש?

דמות אדם שמרכיב את המוצר עוזרת במקרים רבים להבין את ההרכבה.


שנים רבות של איורי הרכבה יצרו לנו כבר כבר אוסף ענק של דמויות מאוירות-

ביומיום הן מתקינות את המוצרים באיורי ההוראות שלנו.

לקראת סוף השבוע אנחנו נותנות להם לרקוד.איזו חברה מרימה את הכפפה ומזמינה מאיתנו הוראות עם דמות אישה?


מוזמנים לראות איך הדמויות משתלבות בהוראות

bottom of page