top of page
  • groupastudio

מה אתם עושים בסופ"ש?

דמות אדם שמרכיב את המוצר עוזרת במקרים רבים להבין את ההרכבה.


שנים רבות של איורי הרכבה יצרו לנו כבר כבר אוסף ענק של דמויות מאוירות-

ביומיום הן מתקינות את המוצרים באיורי ההוראות שלנו.

לקראת סוף השבוע אנחנו נותנות להם לרקוד.איזו חברה מרימה את הכפפה ומזמינה מאיתנו הוראות עם דמות אישה?


Comments


bottom of page