top of page
  • groupastudio

לקוח חדש! Treetoscope

יש לנו לקוח חדש ומרתק שביקש הוראות משולבות איור טכני.

הפעם הוראות דיגיטליות!

חברת Treetoscope מפתחת מוצר חשוב בתחום החקלאות וההשקיה.

שמחות לתרום את חלקנו בהכנת הוראות הרכבה, התקנה ושימוש שיוצגו בפורמט דיגיטלי למשתמשי המערכת.

השולחן בסטודיו גרופה עם מחשב נייד, טלפון, משקפיים, כוס קפה והמוצר של Treetoscopeר
לומדות את המוצר של Treetoscope

Komentar


bottom of page