top of page
  • groupastudio

לקוח חדש! שטראוס מים

תמיד מעניין לעבוד עם לקוח חדש, ללמוד מוצר חדש, לגבש שפה ולפצח את איור ההוראות.

שנים של שתיית מים הובילו אותנו לקשר עם הלקוח החדש הזה...

שמחות לעבוד עם תמי 4!


לעוד הוראות מאוירות שלנו

bottom of page