top of page
  • groupastudio

לקוח חדש! Ridevision

חברת Ridevision פנתה אלינו להכנת הוראות התקנה והפעלה למוצר החשוב שלה-

מערכת התראה עבור אופנועים.


למדנו היטב את התקנת המערכת, התפעול והדגשים השונים ויצרנו עבורם איורי הסבר עבור הלקוח.

תודה לאורי, אשל ומשה על תהליך עבודה נעים ופורה.


שני אופנועים מאוירים ולוגו ריידויז'ן על שער המדריך למשתמש
איור מוצר עבור פתיח ההוראות הדיגיטליות של Ridevision

שישה שלבים להסבר ניקיון והדבקה על האופנוע
הסבר מאויר עבור ההוראות הדיגיטליות של Ridevision


אופנוע מאויר ולידו חמישה שלבים של התקנת חיישן מהירות על המוצר
הוראות התקנה מאוירות עבור ההוראות הדיגיטליות של Ridevision

Comments


bottom of page