top of page
  • groupastudio

טעות קטנה בהדבקה...

לא יכולנו להתעלם מהמדבקה הזאת בשירותים בלונדון.

45 מעלות ששינו את כל המשמעות של המדבקה...


טהסבר למוצר כדי להעביר ללקוח מסר. איור במקום טקסט
שירותים בלונדון. בעיה במסר


בכל הסבר, אימג'ים (איורים /תמונות) עובדים טוב יותר מטקסט: הם קליטים יותר, מיידים, לא דורשים ריכוז או הבנה של השפה.

ליצרן הם חוסכים דיוק ניסוחים, תירגומים למספר שפות, נסיונות להבליט את הטקסט בכל דרך כדי שישימו לב אליו בעולם של דימויים מהירים וחוסר סבלנות.

 

אבל גם בהסברים באמצעות איורים /תמונות אפשר ליפול...

בסוף כל פרט חשוב ויכול להטות את ההבנה של המשתמש.

יש שלבים שבהם קל לשלוט:

 

  • חשוב שההסבר המאוייר ימשוך תשומת לב, שיהיה מדוייק, שיכיל כמות פרטים כזו שתשרת את ההסבר ולא תעמיס יותר מדי.  מדהים איך פרטים קטנים הופכים משמעותיים מאוד באיור כזה.

  • חשוב שיהיה איור מקצועי שמכבד את המוצר ומתחבר למיתוג ולאווירה של החברה.

  • חשוב לבדוק את איורי ההסבר מול משתמשים פוטנציאליים ולגלות מראש מקומות של אי הבנה שדורשים תיקון וחידוד. בידקו את האיור מול מגוון משתמשים בגילאים שונים, מתחומים שונים כדי להפיק את המירב מהניסיון.

 

ויש שלבים שיותר קשה לשלוט בהם...

למשל,  איך ההסבר מגיע אל הלקוח ואיך מונעים טעויות כמו זו מהשירותים בלונדון, כשהדבקה בסיבוב של 45 מעלות הפכה את האיקס לפלוס ושינתה את כל המסר.

גם לזה יש פתרונות!


Comments


bottom of page