top of page
  • groupastudio

המחסנים שלנו


גם חפצים מאוירים צריכים מחסן!


אחרי שנים של איור הוראות ההרכבה, יש לנו כבר מחסן חפצים גדול.

החפצים נשלפים ממנו ומשולבים באיורים לפי הצורך.


איור שחור לבן של מחסן מלא בחפצים- ציוד לגינה, כלי עבודה, סולמות, כלי בית, מדפים
מחסן לדוגמא- חפצים מאוירים ממתינים לשיבוץ בהוראות

איורי החפצים משמשים אותנו ב: הוראות מאוירותComments


bottom of page