top of page
  • groupastudio

הוראות כמו של איקאה

שיחה יום יומית אצלנו... 😄

איך אתם מסבירים מה אתם עושים?דמויות קומיקס של גבר ואישה משוחחים- מה אתן עושות בסטודיו? הוראות הרכבה כמו של איקאה
פיצחנו את השיטה- איך להסביר שאנחנו מאיירות הוראות הרכבה

חצי-חצי

bottom of page