top of page

הוראות הרכבה 

הוראות מאוירות טובות מובילות להרכבה נכונה של המוצר, מדגימות את מגוון השימושים וההתאמות שהוא מאפשר ומדגישות ענייני בטיחות מהותיים.

איכות ההוראות יכולה בקלות להפוך לקוח עצבני ומתוסכל ללקוח מרוצה.

אייקונים

איורים שיווקיים

bottom of page