top of page

מחנה
המעפילים

הפרויקט החל כתוספת הנגשה קוגנטיבית לתצוגה הקיימת במחנה המעפילים בעתלית, בשיתוף אקי'"ם, אך התפתח לחידוש התצוגה כולה בצריף המגורים וצריף החיטוי במקום. עיצבנו מחדש את התצוגה בצריפים, הוספנו גרפיקה וסאונד מלווה, שימחישו את החיים של המעפילים במקום. יצרנו ערכות מונגשות לליווי הסיור הקיים ולהעברה ממחישה וחווייתית יותר של סיפור המעפילים.

עתלית, 2017

אוצרות: רוני אנקורי, אקי"ם

עוד מוזיאונים ותערוכות

bottom of page