באתר נהריים בגשר נמצא בונקר מקורי ששימש את חברי הקיבוץ והלוחמים במלחמת העצמאות. את חדרי הבונקר הצפופים עיצבנו ע"פ השימוש המקורי שלהם: מרפאה, נשקיה, מטבח, חדר קשר ומקום מנוחה ללוחמים. בתצוגה שילבנו עדויות של חברי הקיבוץ וקטעי סאונד שימחישו את סיפור גבורתם של אנשי גשר וניצחונם כנגד כל הסיכויים.

בונקר
הלוחמים

צילום: שירן כרמל

נהריים בגשר, 2019

עוד מוזיאונים ותערוכות