חצר הראשונים של עין שמר מספרת את סיפור הקמתו ובנייתו של הקיבוץ.

התבקשנו לעצב את המיצג המרכזי בתערוכה.

יצרנו עץ שגזעו בנוי שכבות שכבות המייצגות את הקבוצות השונות שהקימו את הקיבוץ משנת 1927.

עלוותו של העץ מורכבת מ-500 תמונות של אנשים ואירועים מראשית הקיבוץ ועד היום וממחישות את חיי הקיבוץ המשגשגים.

עץ
המשפחה

פרויקט בשיתוף ערן שימשוביץ

אוצרות: מיכל ברושי נחמני

צילום: יואב גורין

עין שמר, 2010

עוד מוזיאונים ותערוכות