הפרדת אשפה באתרי רשות הטבע והגנים

 

מתקני הפרדת האשפה עוצבו עבור רשות הטבע והגנים.

המתקנים נועדו למשוך את המבקרים להפריד את סוגי האשפה השונים: פסולת אורגנית, בקבוקים, שקיות ניילון, סוללות, ופחמים.