ליל הקרב והשועל פלחן

 

סיפור ליל הפינוי של ילדי גשר נכתב מחדש ע"י מרב לביא בקין.

איירנו את הסיפור בסגנון מגזרות הנייר והדפסנו על עץ.