Like Lack

 

מראהו של אחד הרהיטים המזוהים עם איקאה, שולחן לאק, מקבל תפנית ע"י מניפולציה פשוטה. כוורת הקרטון המשמשת את איקאה כחומר מילוי פנימי נחשפת, עוברת לחזית פניו של השולחן ומקבלת משנה תוקף עם הנחתו של משטח הזכוכית המסורתי.

צילום: יואב גורין